Actueel

Nijbod voert de regie over een renovatie van bestaande woonwagenlocaties of het aanleggen van nieuwe locaties. Wij streven ernaar de wensen en mogelijkheden van zowel onze opdrachtgevers als de bewoners zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Wet- en regelgeving

CVRM geeft de gemeente Mill en Sint Hubert een berisping

De gemeente Mill en Sint Hubert maakt onderscheid op grond van ras luidt het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens (CRM).

Lees meer
Wet- en regelgeving

De gemeente Rotterdam verbiedt ontruiming van drie standplaatsen op locatie De Kievit

De rechtbank van Rotterdam heeft op 2 oktober 2019 een uitspraak gedaan in het heersende conflict tussen de gemeente Rotterdam met Stichting Woonbron en de woonwagenbewoners op woonwagenlocatie De Kievit.

Lees meer
Wet- en regelgeving

Onderzoek naar behoefte woonwagen in Rivierenland

Hoeveel standplaatsen voor woonwagen zijn er momenteel? Welke families wonen momenteel op de woonwagenlocaties?

Lees meer
Nieuwsitems

Nijbod als onbetwiste specialist

Om inzicht te krijgen in de zienswijze en de wensen van klanten, hebben we door BOOM Communicatie een klantenonderzoek laten uitvoeren.

Lees meer
Nieuwsitems

Voortgang onderzoeksrapport ombudsman

Medio 2017 bracht de Nationale ombudsman het onderzoeksrapport ‘Woonwagenbewoner zoekt standplaats’ uit.

Lees meer
Nieuwsitems

Concept beleidskader zet in op mensenrechtenproof woonwagenbeleid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft de concept-handreiking afgerond inzake het landelijk woonwagen- en standplaatsbeleid.

Lees meer
Wet- en regelgeving

Beleidskader woonwagen- en standplaatsbeleid gepubliceerd

Op 12 juli 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuw beleidskader voor gemeentelijk woonwagen- en standplaatsbeleid gepubliceerd.

Lees meer
Nieuwsitems

Nijbod als eerste specialist in bezit van nieuwe ISO-normering

Nijbod is de eerste specialist, in het beleid en beheer van woonwagenlocaties, die in het bezit is van de nieuwe ISO-normering. Kiwa, een onafhankelijke organisatie die ISO-normeringen verzorgt, heeft het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem NEN-EN-ISO 9001: 2015 aan Nijbod toegekend.

Lees meer
Nieuwsitems

Nijbod breidt uit in België

Nijbod Consultancy breidt uit in België. De gemeente Sint-Katelijne-Waver, gelegen in de provincie Antwerpen, heeft Nijbod als ervaren specialist gevraagd het beleid en beheer rondom het woonwagencentrum aan de Spoorweglei te verzorgen.

Lees meer