Aanleg & renovatie

Aanleg & renovatie

Nijbod voert de regie over de renovatie van bestaande woonwagenlocaties of het aanleggen van nieuwe woonwagelocaties. Wij streven ernaar de wensen en mogelijkheden van zowel onze opdrachtgevers als de bewoners zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Renovatie van bestaande woonwagenlocaties

Met Nijbod bent u verzekerd van heldere adviezen over renovatie- en onderhoudsplannen en de realisatie ervan. Als een woonwagenlocatie toe is aan renovatie of herstructurering voeren wij de regie en zorgen wij ervoor dat naast de leefbaarheid, de geldende normen centraal staan. Ook het onderhandelen met de bewoners en het verplaatsen van woonwagens vallen hieronder.

Aanleg van nieuwe woonwagenlocaties

Nijbod heeft uitgebreide kennis en ervaring in huis voor de zorgvuldige en duurzame aanleg van nieuwe woonwagenstandplaatsen. Wij spannen ons tot het uiterste in om ervoor te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt.

Onder de werkzaamheden voor de aanleg van nieuwe woonwagenstandplaatsen vallen niet alleen het realiseren van de vakken en het verplaatsen van de woonwagens, maar ook de aanleg van riolering, parkeervakken, verlichting en de ontsluiting naar de openbare weg.

Communicatie met bewoners is cruciaal

Ook de communicatie met bewoners verzorgen wij in dit proces. Dit is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het proces adequaat verloopt. Vooraf worden de zaken met de bewoners afgestemd. Juist de communicatie met de bewoners is de sleutel tot succes om de voortgang van het project te waarborgen.