Opdrachtgevers

Nijbod werkt voor meer dan 80 gemeenten en circa 70 (middel)grote woningcorporaties in heel Nederland en wij opereren vanuit twee rayons verdeeld over het land.

Ook woonwagenbewoners zélf zien wij als serieuze gesprekspartners. Met het verbeteren van de woon- en leefsituatie en met actief beheer verbeteren wij het perspectief van deze groep. Naast het dagelijks beheer en onderhoud van standplaatsen en (huur)woonwagens is het deskundig afhandelen van (woon)klachten en het meepraten in bewonerscommissies voor ons de dagelijkse praktijk.