Kwaliteit aangetoond met ISO 9001: 2015 certificaat

Nijbod is de eerste specialist, in het beleid en beheer van woonwagenlocaties, die in het bezit is van de nieuwe ISO-normering. Kiwa heeft het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem NEN-EN-ISO 9001: 2015 aan Nijbod toegekend.

Nijbod hecht grote waarde aan het hanteren van ISO binnen de bedrijfsvoering.
Wij vinden het belangrijk onze processen volgens de norm in te richten en daarmee op beheerste wijze de kwaliteit te kunnen verbeteren voor alle betrokkenen. Nijbod is dan ook sinds 2013 ISO-gecertificeerd.