Welkom bij Nijbod

OVER ONS

Het beleid en beheer van woonwagenlocaties vraagt om een specialistische aanpak. Door jarenlange ervaring weet Nijbod als specialist een woonomgeving te creëren voor specifieke doelgroepen. In alles wat wij doen en adviseren staan zowel de leefwijze van de bewoners als de geldende wet- en regelgeving centraal. Als beleidsadviseur, regisseur en beheerder nemen wij u tal van werkzaamheden uit handen.

Nijbod telt circa 30 medewerkers, verdeeld over twee rayons in Nederland. Elk rayon staat onder leiding van een rayonmanager en teamleider, die het aanspreekpunt vormt voor onze klanten.

Lees meer
Klanten aan het woord

Nijbod als onbetwiste specialist

Om inzicht te krijgen in de zienswijze en de wensen van klanten, hebben we een klantenonderzoek laten uitvoeren. In het onderzoek werd aandacht besteed aan de meerwaarde die gemeenten en woningcorporaties ervaren en de wensen die zij hebben over de dienstverlening van Nijbod. Ook werden potentiële klanten en voormalige klanten bevraagd om inzicht te krijgen in drijfveren en mogelijke barrières om samen te werken met Nijbod.

De kwaliteiten van Nijbod als onbetwiste specialist met jarenlange ervaring kwamen sterk naar voren. Klanten gaven bijvoorbeeld aan: “Nijbod weet op verschillende niveaus te acteren, binnen een wereld waarin specialistische kennis in combinatie met ervaring van cruciaal belang is”. Ook werd veelvuldig aangegeven dat klanten er niet aan moeten denken om het – soms ook risicovolle – werk van Nijbod zelf op te pakken.

Deze input vormt voor ons belangrijke informatie voor het aanscherpen van onze dienstverlening. Er zijn uiteraard ook een aantal uitdagingen naar voren gekomen, waar we op dit moment werk van maken. Door middel van de strategische inzichten, kunnen we gericht werken aan de toekomst.