Diensten

Nijbod beschikt over brede kennis waardoor het mogelijk is om een totaalpakket van diensten aan te bieden. Door de jarenlange praktijkervaring kunnen wij u niet alleen adviseren, maar nemen ook de daadwerkelijke werkzaamheden voor u uit handen. Zo heeft u aan Nijbod een betrouwbare, flexibele en veelomvattende partner!

Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid

Gemeenten en corporaties staan voor een opgave. Op 12 juli 2018 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties namelijk een nieuw beleidskader voor gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid gepubliceerd. Het beleidskader biedt wet- en regelgeving waar iedere gemeente en corporatie aan moet voldoen en is er op gericht recht te doen aan de cultuur van de bewoner, de woonvorm te beschermen en voldoende zekerheden voor de toekomst te bieden.

Lees meer

Huuradministratie & incasso

Nijbod neemt u een hoop administratieve handelingen uit handen. Wij kunnen namens u alle administratie en correspondentie verzorgen die voortvloeien uit de verhuur van woonwagenlocaties.

Lees meer

Sociaal beheer

Voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van sociaal beheer wordt een andere medewerker van opdrachtnemer ingezet dan voor de werkzaamheden in het kader van technisch beheer.

Lees meer

Beheer & onderhoud

Dagelijks voert Nijbod beheer, toezicht en onderhoud uit op het gebruik van de woonwagenstandplaatsen en de bewoning van de woonwagens. Doordat wij geregeld aanwezig zijn vormen wij de spil in het web voor zowel technisch als sociaal beheer.

Lees meer

Skaeve Huse

Skaeve Huse staan op meerdere plekken in Nederland. Het concept komt oorspronkelijk uit Denemarken. De letterlijke vertaling is ‘rare huisjes’. Het is een woonvorm voor mensen die niet in een reguliere wijk of opvang kunnen ....

Lees meer

Aanleg & renovatie

Nijbod voert de regie over de renovatie van bestaande woonwagenlocaties of het aanleggen van nieuwe woonwagelocaties. Wij streven ernaar de wensen en mogelijkheden van zowel onze opdrachtgevers als de bewoners zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Lees meer

Beleid & advies

Met juridische expertise in huis, kunnen we u voorzien van financieel advies op basis waarvan u financiële risico’s kunt beperken en beheersen. Denkt u bijvoorbeeld aan het opstellen van een bedrijfswaardeberekening of een advies inzake BTW kwestie

Lees meer

Interventiemanagement

Is er meteen actie nodig? Door onze brede ervaring en flexibiliteit om op elk niveau te kunnen schakelen, weten wij op gepaste wijze de situatie in te schatten. Hierin opereren wij altijd doortastend en in overleg en houden daarbij de geldende wet- en regelgeving scherp in het oog.

Lees meer