Skaeve Huse

Wat zijn Skaeve Huse?

Skaeve Huse staan op meerdere plekken in Nederland. Het concept komt oorspronkelijk uit Denemarken. De letterlijke vertaling is ‘rare huisjes’. Het is een woonvorm voor mensen die niet in een reguliere wijk of opvang kunnen wonen, omdat zij daar overlast veroorzaken door hun persoonlijke problemen of dakloos zijn.

Begeleiding is voor de Skaeve Huse-bewoners verplicht en heeft als doel grenzen stellen en regelmaat en rust brengen. Daarnaast is er zorg vanuit een zorginstelling voor bewoners die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld begeleiding bij zelfstandig wonen (koken, schoonmaken), omgaan met geld, zinvol de dag doorbrengen, hulp bij verslaving, therapie, hulp van het wijkteam of een combinatie hiervan. Door deze woonvorm met ondersteuning in te zetten, lukt het deze mensen beter om te wonen zonder overlast voor de omgeving te veroorzake

Voor wie is Skaeve Huse?

Meestal gaat het om mensen die om diverse redenen niet kunnen aarden in een reguliere huurwoning. Door hun persoonlijke problemen en de vele prikkels gedragen zij zich op dusdanige wijze dat dit door de omgeving als overlast wordt ervaren. De bewoners kunnen binnen Skaeve Huse op een eigen terrein rustig wonen op afstand van andere omwonenden. Daar kunnen ze zichzelf zijn, waardoor de overlast die hun omgeving ervaart, wegvalt. Dit is voor de mensen zelf veel beter, maar ook voor hun omgeving.

Nijbod en Skaeve Huse

Nijbod is gespecialiseerd in het beheren van bijzondere woonvormen. Daartoe behoren ook de woningen in het kader van Skaeve Huse. De bewoners worden begeleid door een maatschappelijke organisatie en hulpverleners, de woningen worden technisch beheerd door Nijbod. We zijn inmiddels betrokken bij een pilot in Zeeuws-Vlaanderen. Binnenkort zullen hier de bewoners hun intrek gaan nemen.