Huuradministratie & incasso

Nijbod neemt u een hoop administratieve handelingen uit handen. Wij kunnen namens u alle administratie en correspondentie verzorgen die voortvloeien uit de verhuur van woonwagenlocaties.

Adequate huuradministratie

Het afsluiten van huurovereenkomsten, de huurprijsberekening op basis van een puntentelling en het maandelijks versturen van de huurnota behoren tot een aantal mogelijkheden.

Met ons moderne systeem om de huur te innen en onze daadkracht nemen wij een hoop administratieve handelingen uit handen. Op het gebied van de huuradministratie kunnen wij namens u alle administratie en correspondentie verzorgen die voortvloeien uit de verhuur van woonruimte, zoals exploitatie, huurincasso, boekhouding en jaarstukken. Jaarlijks rekenen wij voor u de huurverhoging uit en versturen wij de aanzegging. Eventuele bezwaarschriften nemen wij in behandeling. Verder hebben wij ruime kennis en ervaring van het huurrecht. Mochten we er met de huurder niet uitkomen dan raadplegen wij onze juristen of begeleiden we de procedure bij de huurcommissie.