Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid

Gemeenten en corporaties staan voor een opgave. Op 12 juli 2018 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties namelijk een nieuw beleidskader voor gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid gepubliceerd. Het beleidskader biedt wet- en regelgeving waar iedere gemeente en corporatie aan moet voldoen en is er op gericht recht te doen aan de cultuur van de bewoner, de woonvorm te beschermen en voldoende zekerheden voor de toekomst te bieden.

Totstandkoming beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid

Hoe is het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid eigenlijk tot stand gekomen, ofwel wat ligt er aan het beleidskader ten grondslag? In het verleden hebben verschillende gemeenten een ‘uitsterfbeleid’ of ‘afbouwbeleid’ gehanteerd. Het doel van dit beleid was om leegstaande standplaatsen niet meer in te vullen en af te breken.

Echter, woonwagenbewoners hebben een eigen culturele identiteit. De opvatting dat deze identiteit als een mensenrecht bescherming verdient, is de laatste tien tot vijftien jaar ontwikkeld en bestendigd door verschillende internationaal- en Europees rechtelijke verdragen, die de Nederlandse staat mede heeft ondertekend. Deze erkenning brengt voor staten de verplichting met zich mee om de vraag (behoefte) naar standplaatsen in beeld te brengen,zodat ook opvolgende generatieswoonwagenbewoners volgens hun tradities en culturele identiteit kunnen leven. De gemeente dient met name beleid te ontwikkelen, waarbij zij het standplaatsenbeleid in overeenstemming brengt met het mensenrechtenkader voor de culturele identiteit van woonwagenbewoners.

Verschillende wijzigingen die het in juli 2018 gepubliceerde beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid met zich meebrengen zijn onder andere: de afschaffing van het ‘uitsterfbeleid’ en het opnemen van het woonwagen- en standplaatsenbeleid in het volkshuisvestingsbeleid, waarbij met name de behoeftevraag onderzocht moet worden.

Heeft u al actie ondernomen?

Over het feit dat het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid op gemeenten en corporaties van invloed is, is geen discussie mogelijk. Maar hoeveel invloed het heeft, kan per organisatie verschillen. Dient u alleen uw beleid te herzien? Bent u al gestart met een inventarisatie van de woonbehoefte? Wellicht heeft u al een wachtlijst opgesteld of staat u op het punt om te starten met de aanleg of renovatie van standplaatsen. Het zijn verschillende werkzaamheden die wij voor circa 150 gemeenten en woningcorporaties uit handen nemen.

Vrijblijvend adviesgesprek
Gezien de impact van het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid gaan wij graag met u om tafel. Middels een vrijblijvende adviesgesprek bekijken wij de gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving specifiek voor uw organisatie en bijbehorende beleid. U ontvangt tijdens dit adviesgesprek meer informatie over het beleidskader, maken we inzichtelijk waar u aan dient te voldoen en hoe Nijbod hier eventueel in kan ondersteunen.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan.