Renovatie en beheer aan De Birkt in Amersfoort

Op het woonwagencentrum De Birkt in Amersfoort verzorgt Nijbod het beheer voor de gemeente Amersfoort.

In opdracht van diezelfde gemeente heeft Nijbod de gehele herinrichting van deze locatie verzorgd. Het betreft een renovatie die betrekking heeft op de standplaatsen met bergingen, de openbare ruimten en de nutsvoorzieningen. De huidige bergingen zijn vervangen voor de in opdracht van Nijbod gebouwde prefab sanitairunits en de gehele locatie voldoet nu aan alle geldende normen, waaronder bijvoorbeeld brandveiligheid.

De oplevering heeft plaatsgevonden in 2018.