Beheer en vervanging bergingen in Rotterdam

Nijbod voert, in opdracht van de woningbouwvereniging Havensteder te Rotterdam, het beheer over de standplaatsen aldaar.

Tevens heeft Nijbod opdracht gekregen om oude bergingen te vervangen voor de in opdracht van Nijbod gebouwde prefab sanitairunits. Deze vervanging heeft in 2017 plaatsgevonden.