Beheer en vervanging bergingen in Utrecht

Nijbod voert, in opdracht van de BV Woonwagenexploitatie te Utrecht, het beheer over de standplaatsen aldaar.

Tevens heeft Nijbod opdracht gekregen om oude bergingen te vervangen voor de in opdracht van Nijbod gebouwde prefab sanitairunits. Deze vervanging heeft in 2016 plaatsgevonden.