De gemeente Rotterdam verbiedt ontruiming van drie standplaatsen op locatie De Kievit

De rechtbank van Rotterdam heeft op 2 oktober 2019 een uitspraak gedaan in het heersende conflict tussen de gemeente Rotterdam met Stichting Woonbron en de woonwagenbewoners op woonwagenlocatie De Kievit. De woonwagenbewoners hadden leegstaande woonwagenstandplaatsen op de woonwagenlocatie in Rotterdam-Beverwaard in beslag genomen.

Rechtbank zet streep door uitsterfbeleid

De rechtbank heeft in het vonnis de vordering tot ontruiming grotendeels verworpen. Hierdoor zet de rechtbank een streep door het uitsterfbeleid van de gemeente Rotterdam en Stichting Woonbron.

Hoofdpunten in de uitspraak

De rechtbank onderbouwt deze uitspraak met een verwijzing naar het beleidskader woonwagen en standplaatsenbeleid dat in juli 2018 is ontwikkeld. Dit beleidskader stelt dat het niet langer toegestaan is om een zogeheten uitsterf- of afbouwbeleid te hanteren met als doel het aantal standplaatsen te verminderen. Gemeenten wordt sinds de oprichting van het Beleidskader gevraagd de woningbehoeften te onderzoeken en een nieuw woonwagenbeleid te ontwikkelen.

Gemeente Rotterdam is verplicht haar beleid aan te passen

Het beleid dat de gemeente Rotterdam hanteert, wordt nog altijd beschouwd als een uitsterfbeleid. De gemeente is verplicht haar beleid aan te passen. De rechter wijst de gemeente Rotterdam op het volgende: “de gemeente Rotterdam is verplicht haar beleid aan te passen, omdat de minister, dat verwacht maar vooral omdat uit de jurisprudentie van het EHRM blijkt dat het beleid in strijd is met de fundamentele rechten van woonwagenbewoners.