Nijbod als eerste specialist in bezit van nieuwe ISO-normering

Nijbod is de eerste specialist, in het beleid en beheer van woonwagenlocaties, die in het bezit is van de nieuwe ISO-normering. Kiwa, een onafhankelijke organisatie die ISO-normeringen verzorgt, heeft het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem NEN-EN-ISO 9001: 2015 aan Nijbod toegekend.

 

Nijbod heeft kwaliteitsmanagement hoog in het vaandel staan en was dan ook al sinds 2013 ISO-gecertificeerd. Echter is de ISO-normering sinds 15 september van dit jaar veranderd. De toekenning van de nieuwe certificering, en het werken volgens de nieuwste processen, is voor Nijbod van grote betekenis. Kim Vernaeve, manager bedrijfsvoering van Nijbod Consultancy: “We zijn trots op de certificering en hechten veel waarde aan het volgens de norm inrichten van processen. Het is een bevestiging dat we onze diensten op een juiste wijze uitvoeren. Hierdoor kan op een professionele en betrouwbare wijze de kwaliteit worden verbeterd van alle betrokkenen.”