Onderzoek naar behoefte woonwagen in Rivierenland

Hoeveel standplaatsen voor woonwagen zijn er momenteel? Welke families wonen momenteel op de woonwagenlocaties? Hoeveel mensen zouden naar de woonwagenlocatie willen verhuizen. De gemeenten in de Regio Rivierenland gaat dit inventariseren en hier haar beleid op afstemmen.

Wethouder Gijs van Leeuwen geeft aan, dat het de eerste stap is op weg naar nieuwe regels. “In 1999 is de Woonwagenwet ingetrokken en sinds die tijd is er eigenlijk niet echt een beleid. Dat moet er wel komen, als onderdeel van het volkshuisvestingsbeleid.”
De minister vraagt hierom. Door de gemeenten in het Rivierengebied is besloten om dit in gezamenlijkheid op te pakken.

Einde aan uitsterfbeleid

Diverse signalen geven aan dat de huisvesting van woonwagenbewoners de laatste jaren niet prettig verloopt. Veel gemeenten hanteren sinds 1999 een zogeheten uitsterfbeleid, met als doel de woonwagenlocaties te doen laten verdwijnen.

Het Europese hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld, dat woonwagenbewoners een minderheidsgroep vormen met een eigen culturele identiteit, die bescherming van de overheid moet genieten. Conclusie is dat het anders moet. Dat begint met het inventariseren van de feiten en wensen. Hierin is het afstammingsbeleid van de bewoners wel leidend. Mensen moeten wel uit bepaalde families afkomstig zijn.

De wethouder geeft aan, dat er uiteindelijk, net als bij huurwoningen, een puntensysteem zal komen. “Mogelijk blijkt uit dit onderzoek dat er veel te weinig standplaatsen zijn. In dat geval zouden er plekken bij moeten komen. Maar ik verwacht het eerlijk gezegd niet, want Tiel heeft deze inventarisatie al eerder gemaakt. Hieruit bleek dat de belangstelling afneemt.”

Wachtlijst

Blijkt dit laatste te kloppen, dan zou dat op zijn minst opmerkelijk te noemen zijn. Elders in het land blijkt de vraag juist alleen maar toe te nemen. Een onderzoek in Arnhem wees bijvoorbeeld uit dat er behoefte is aan 98 extra standplaatsen. In de gehele provincie Noord-Brabant staat de teller al op 827 mensen die op een wachtlijst staan voor een woonwagen.

Nu de minister heeft aangegeven dat wonen in een woonwagen een mensenrecht is, is de prognose dat het aantal standplaatsen in Brabant zal gaan toenemen. Dit zal niet gemakkelijk gaan. Gemeenten kampen met kosten, het gebrek aan ruimte en het gebrek aan draagvlak onder omwonenden.