Nijbod als onbetwiste specialist

Om inzicht te krijgen in de zienswijze en de wensen van klanten, hebben we door BOOM Communicatie een klantenonderzoek laten uitvoeren.

Lees meer

Voortgang onderzoeksrapport ombudsman

Medio 2017 bracht de Nationale ombudsman het onderzoeksrapport ‘Woonwagenbewoner zoekt standplaats’ uit.

Lees meer

Concept beleidskader zet in op mensenrechtenproof woonwagenbeleid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft de concept-handreiking afgerond inzake het landelijk woonwagen- en standplaatsbeleid.

Lees meer

Nijbod als eerste specialist in bezit van nieuwe ISO-normering

Lees meer

Nijbod breidt uit in België

Nijbod Consultancy breidt uit in België. De gemeente Sint-Katelijne-Waver, gelegen in de provincie Antwerpen, heeft Nijbod als ervaren specialist gevraagd het beleid en beheer rondom het woonwagencentrum aan de Spoorweglei te verzorgen.

Lees meer

Een aardgasvrije woonwagenlocatie in Bergen op Zoom

Nederland moet massaal van het gas af. Sinds juli 2018 worden nieuwbouwwoningen al niet meer aangesloten op het gas en is de aansluitplicht geschrapt.

Lees meer

Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid roept vragen op

Sinds juli 2018 is er sprake van een volledige omslag in het huisvestigingsbeleid van woonwagenbewoners.

Lees meer

Huren in gereguleerde sector in 2021 niet verhoogd

Het maximale huurverhogingspercentage wordt voor 2021 op 0% gezet in de gereguleerde huursector.

Lees meer

Update Coronavirus

Ook in Nederland worden we inmiddels geconfronteerd met een groeiend aantal Corona (Covid-19) besmettingen.

Lees meer