Update Coronavirus

Ook in Nederland worden we inmiddels geconfronteerd met een groeiend aantal Corona (Covid-19) besmettingen. Nijbod volgt hierbij uitdrukkelijk het Rijksbeleid om het aantal besmettingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Intern en extern hebben we een aantal instructies en maatregelen genomen om het aantal besmettingen en verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Interne instructies

Al onze medewerkers zijn intern geïnformeerd over de wijze waarop zij de vereiste maatregelen moeten nemen ter voorkoming van het gevaar van besmetting. Wij volgen hierbij uitdrukkelijk de richtlijnen van het RIVM. Tevens monitoren we iedere dag de omstandigheden van onze medewerkers.

Maatregelen

Onze medewerkers houden zich daarnaast uitdrukkelijk aan de maatregelen en richtlijnen die gelden in uw organisatie. De medewerkers die belast zijn met het bezoeken van de locaties nemen hierbij de vereiste hygiënische maatregelen in acht en houden voldoende afstand tot de bewoners.

Impact op uw organisatie en onze organisatie

De door de regering en het RIVM uitgevaardigde maatregelen hebben een grote impact op het dagelijks functioneren. De continuïteit van onze dienstverlening en de gezondheid van onze medewerkers hebben de hoogste prioriteit. We zullen er alles aan doen om onze werkzaamheden voor u zoveel mogelijk in stand te houden Uiteraard zijn wij bij de afhandeling van onderhoudsklachten mede afhankelijk van derden. Dit betekent, dat gelet op de vereiste voorzorgsmaatregelen de afhandeling ervan in sommige situaties langer kan duren.

Wij vragen u hiervoor uw begrip. Alvast bedankt voor uw medewerkers.

Medewerkers en directie van Nijbod Consultancy BV.