Een aardgasvrije woonwagenlocatie in Bergen op Zoom

Nederland moet massaal van het gas af. Sinds juli 2018 worden nieuwbouwwoningen al niet meer aangesloten op het gas en is de aansluitplicht geschrapt. Daarnaast moeten per jaar 30.000 tot 50.000 bestaande woningen van het gas af. Ook Nijbod Consultancy draagt haar steentje bij aan een C02-neutrale economie in Nederland. In samenwerking met de Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland wordt binnenkort een aardgasvrije woonwagenlocatie opgeleverd in de gemeente Bergen op Zoom.

Naar een gasloos 2050

Waarom moeten we massaal van het gas af? Het antwoord op deze vraag is vrij eenvoudig. De aarde warmt te snel op en de klimaatverandering zet te snel door. Om dit tegen te gaan heeft Nederland een klimaatakkoord getekend in Parijs. Hierin zijn afspraken gemaakt hoe de C02 uitstoot in 2050 tot nul gereduceerd kan worden. Voor Nederland geldt met maar liefst 49% in 2030 en met 95% in 2050.

Aardgasvrije woonwagenlocatie Bergen op Zoom

Dit vraagstuk geldt ook voor woonwagenlocaties. Echter, woonwagenlocaties hebben te maken met andere factoren. ‘Voor woonwagenlocaties ligt de vraag gecompliceerder’, stelt een projectleider van Nijbod Consultancy. “Voor een nieuwbouwwoning geldt dat alle voorzieningen worden aangebracht en aangelegd. Een aardgasvrije woning is hierdoor eenvoudig te realiseren. Bij woonwagenlocaties geldt overwegend dat bewoners hun woning meeverhuizen. Wanneer een woonwagen voorbereid is op een aansluiting op het gasnetwerk, is het kostbaar om deze op een nieuwe locatie aardgasvrij te maken”.

Dat het zeker niet onmogelijk is een aardgasvrije woonwagenlocatie te ontwikkelen, bewijzen de Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland in samenwerking met Nijbod Consultancy. Het streven is om een locatie met 8 standplaatsen en 8 energiezuinige huurwoonwagens op te leveren.

Nijbod neemt het volledige traject uit handen

De Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland en Nijbod Consultancy BV zullen het gehele traject gaan verzorgen. Wilt u meer weten over aardgasvrije woonwagenlocaties? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Omroep Brabant

Omroep Brabant heeft een rapportage gemaakt over de realisatie van de eerste gasloze woonwagenlocatie in Nederland. Benieuwd naar de rapportage over het project ‘langs de lijn’ in Bergen op Zoom? Bekijk hem hier: https://bit.ly/329Imzm.