Renovatie in de gemeente Tiel

In de gemeente Tiel zijn de afgelopen jaren meerdere woonwagenstandplaatsen aangelegd met een ontsluiting naar de openbare weg. Elke standplaats is voorzien van een “standaard Nijbod berging” met een overkapping en tuinmuren.

De eerste van 24 standplaatsen zijn in 2001 opgeleverd op de woonwagenlocatie aan de Rivierprik. De laatste standplaatsen tenslotte zijn in 2011 opgeleverd op de woonwagenlocatie aan de Den Uyllaan.