Renovatie en beheer aan de Tudderenderweg in Sittard-Geleen

Nijbod voert in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen aan de Tudderenderweg in Sittard het beheer over de standplaatsen. Tevens fungeert Nijbod als tussenpersoon voor gemeente en de bewoners bij de herinrichting van deze woonwagenlocatie en de realisatie van een nieuw multifunctioneel centrum en neemt vervolgens ook de daadwerkelijke renovatie voor haar rekening. Om het proces vlot te trekken komt de werkgroep met leden van de bewonersraad en ambtenaren van de gemeente in samenspraak met Nijbod maandelijks bijeen voor een intensief overleg.