Renovatie en beheer aan de Blauwe Hoefsweg in Klundert

In opdracht van de gemeente Moerdijk ontwikkelde en realiseerde Nijbod een plan voor de renovatie en herinrichting van het woonwagencentrum aan de Blauwe Hoefsweg in Klundert. Het betreft een financieel verantwoorde oplossing die past binnen de begrotingsmogelijkheden van de gemeente Moerdijk. Het plan voldoet als vanzelfsprekend aan alle geldende normen, waaronder bijvoorbeeld die voor brandveiligheid.

De renovatie heeft betrekking op de bestaande bergingen, de openbare ruimten en de nutsvoorzieningen. Nijbod voert de regie en fungeert als primaire aanspreekpunt. Hieronder valt ook alle communicatie met de bewoners. Onze visie is dat deze communicatie een essentiƫle en onmisbare schakel is in het slagen van het project.

Tevens heeft Nijbod de overdracht van deze locatie aan de Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland begeleid. In opdracht van deze stichting verzorgt Nijbod en het beheer op het woonwagencentrum.