Renovatie aan De Moerputten in 's-Hertogenbosch

In de gemeente ‘s-Hertogenbosch is in 2003 de reconstructie van woonwagenlocatie ‘De Moerputten’ gestart. De oude standplaatsen zijn vervangen voor 80 nieuwe standplaatsen voorzien van “standaard Nijbod bergingen” met erfafscheidingen en deels met sanitaire voorzieningen. Ook is een aantal standplaatsen bouwrijp of woonrijp opgeleverd. Het betreft hier standplaatsen die door de bewoners zijn gekocht en in eigen beheer worden bebouwd. Het project is in 2008 opgeleverd.