Renovatie aan de IJsselcentraleweg in Zwolle

In opdracht van Delta Wonen zijn aan de IJsselcentraleweg in Zwolle woonwagenstandplaatsen aangelegd voorzien van een “standaard Nijbod berging” met een overkapping en tuinmuren. Deze reconstructie van 13 naar 11 standplaatsen is reeds opgeleverd.