Aanleg prefab-bergingen in Asperen

In opdracht van de gemeente West Betuwe heeft Nijbod Consultancy op de woonwagenlocatie aan de Graswalseweg in Asperen de bestaande bergingen gesloopt en vervangen voor drie nieuwe prefab-bergingen.

De realisatie van een prefab-berging brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo kunnen prefab-bergingen vooraf in een productiehal worden geproduceerd en vervolgens in het geheel naar de locatie getransporteerd worden. Daarnaast wordt een prefab-berging in een kort tijdsbestek geplaatst, waardoor omwonenden weinig hinder ondervinden.