Aanleg en herinrichting woonwagenlocatie Katwijk

In opdracht van de gemeente Cuijk ontwikkelde en realiseerde Nijbod een plan voor de renovatie en herinrichting van het woonwagencentrum aan de Gansakker in Katwijk.

Deze werkzaamheden bestonden uit het slopen van de oude standplaatsen en de bouw van 2 nieuwe woonwagenstandplaatsen met een prefab berging. Tevens werden de adressen voorzien van individuele bemetering. (Gas-, water en elektrameters)

Het betreft een financieel (Turn-key) verantwoorde oplossing die past binnen de begrotingsmogelijkheden van de gemeente Cuijk. Het plan voldoet als vanzelfsprekend aan alle geldende normen, waaronder bijvoorbeeld die voor brandveiligheid.

Nijbod voert de regie en fungeert als primaire aanspreekpunt. Hieronder valt ook alle communicatie met de bewoners. Onze visie is dat de communicatie gezamenlijk met de bewoners moet worden opgepakt.