Aanleg en beheer aan de Laan van Zodiak in Apeldoorn

In opdracht van Stichting BWSA zijn aan de Laan van Zodiak in Apeldoorn woonwagenstandplaatsen aangelegd voorzien van een “standaard Nijbod berging” met overkapping. De woonwagenlocatie is opgeleverd in 2009.