Beleid en advies 2

Beleid & adviesProjectmatig

Gemeenten en woningcorporaties benaderen Nijbod om mee te denken over toekomstig beleid van specifieke woonlocaties. Wij denken als een doortastend beleidsadviseur met u mee op projectbasis.