nijbod 6

Beleid & adviesLangdurig

Gemeenten en woningcorporaties benaderen Nijbod om mee te denken over toekomstig beleid van specifieke woonlocaties. Wij denken als een doortastend beleidsadviseur met u mee op structurele basis.