header-1

Nijbod Consultancy

Het beleid en beheer van woonwagenlocaties vraagt om een specialistische aanpak. Door jarenlange ervaring weet Nijbod als specialist een woonomgeving te creëren voor specifieke doelgroepen. In alles wat wij doen en adviseren staan zowel de leefwijze van de bewoners als de geldende wet- en regelgeving centraal. Als beleidsadviseur, regisseur en beheerder nemen wij u tal van werkzaamheden uit handen.

Nijbod Consultancy telt circa 30 medewerkers, verdeeld over twee rayons in Nederland. Elk rayon staat onder leiding van een rayonmanager en teamleider, die het aanspreekpunt vormt voor onze klanten.