Nijbod 3-1

Huuradministratie & incasso

Met ons moderne systeem om de huur te innen en onze daadkracht nemen wij een hoop administratieve handelingen uit handen. Op het gebied van de huuradministratie kunnen wij namens u alle administratie en correspondentie verzorgen die voortvloeien uit de verhuur van woonruimte.  Wij geven uitvoering aan alle noodzakelijke financiële aspecten van exploitatie, huurincasso, boekhouding, jaarstukken en het implementeren van huurverhogingen.