Beleid en advies 2

Beleid & advies

Gemeenten en woningcorporaties benaderen Nijbod om mee te denken over toekomstig beleid van specifieke woonlocaties. Met een integrale benadering van huisvestingsvraagstukken en kennis van trends en ontwikkelingen, bieden wij u een solide basis voor te nemen beslissingen. Wij denken als een doortastend beleidsadviseur met u mee op structurele of projectbasis.

 

Met juridische expertise in huis, kunnen we u voorzien van financieel advies op basis waarvan u financiële risico’s kunt beperken en beheersen. Denkt u bijvoorbeeld aan het opstellen van een bedrijfswaardeberekening of een advies inzake BTW kwesties.

Ook bij onderwerpen als wonen, arbeidsparticipatie en onderwijs leveren wij een inhoudelijke  bijdrage aan het gesprek over de integratie van woonwagenbewoners in de samenleving.