Aanleg en renovatie

Aanleg & renovatie

Met Nijbod bent u verzekerd van heldere adviezen over renovatie- en onderhoudsplannen en de realisatie ervan. Als een locatie toe is aan renovatie voeren wij de regie en zorgen wij ervoor dat naast de leefbaarheid, de geldende normen centraal staan. Ook het onderhandelen met de bewoners en het verplaatsen van woonwagens valt hier onder. In een plan van aanpak streven we ernaar de wensen en mogelijkheden van zowel onze opdrachtgevers als de bewoners zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten.

Wanneer het de aanleg van een geheel nieuwe locatie of verplaatsingen betreft, voegen wij onze kennis en kunde toe op het gebied van nieuwbouw, renovatie en herstructurering van woonlocaties. Wij spannen ons tot het uiterste in om ervoor te zorgen dat ook bij de overdracht van woonwagenlocaties alles vlekkeloos verloopt.