Rapport Ombudsman

Op 17 mei 2017 heeft de Nationale ombudsman zijn rapport ‘Woonwagenbewoner zoekt standplaats, een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de overheid voor woonwagenbewoners’, gepubliceerd. 

Uitgangspunt voor dit onderzoek is dat de culturele identiteit van woonwagenbewoners vanuit mensenrechtelijk perspectief beschermd wordt, mede doordat er voldoende standplaatsen beschikbaar zijn. 

Een betrouwbare overheid beschermt de woonwagencultuur met beleid dat voldoende standplaatsen waarborgt. In dit rapport laat de Nationale ombudsman weten dat het kabinet hierin het voortouw moet nemen en een einde moet maken aan discriminerend standplaatsenbeleid. Er moet een regie voerend ministerie komen. Niet alle gemeenten zijn zich voldoende bewust van de bijzondere positie van de woonwagencultuur. Zij handelen daardoor niet betrouwbaar in het borgen van die cultuur. 

De onderzoeksvraag luidt:

“Handelt de Nederlandse overheid, centraal en decentraal, vanuit het perspectief van de woonwagenbewoners, betrouwbaar in het borgen van hun mensenrechten, en meer in het bijzonder het recht op een eigen culturele identiteit?” 

De conclusie van het onderzoek is dat de overheid onvoldoende betrouwbaar is in het borgen van de culturele identiteit van woonwagenbewoners. Een betrouwbare overheid beschermt de culturele identiteit van woonwagenbewoners niet alleen door een beleid van voldoende standplaatsen, maar ook door dit in te passen in het juiste mensenrechtelijke kader waardoor een standplaatsenbeleid niet geldt als voorkeursbehandeling, maar als uitvloeisel van een mensenrecht.