Ook het Rijk is door het College voor de Rechten van de Mens op de vingers getikt

In de afgelopen jaren heeft het College voor de Rechten van de Mens (CvdRvdM) meerdere gemeenten veroordeeld voor het hanteren van een discriminerend woonwagenbeleid, zoals het zogenaamde nuloptiebeleid en het stilstandbeleid.

Ook de verkoop van standplaatsen achten zij in strijd met de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). Voor veel veroordeelde gemeentes een reden om het huidige woonwagenbeleid aan te passen.

Voorbeelden van dergelijke oordelen zijn:

  • Gemeente Oss op 19 december 2014
  • Gemeente Waddinxveen op 8 maart 2016
  • Gemeente Eindhoven op 5 juli 2016
  • Gemeente Son en Breugel op 7 juli 2016
  • Gemeente Deventer op 14 oktober 2016
  • Gemeente Leudal op 19 december 2016

Opvallend is dat het CRM op 1 mei 2017 heeft geoordeeld dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties discrimineert door in de handreiking: “Werken aan woonwagenlocaties” de nuloptie als beleidsvariant te geven. Ook hiermee wordt, aldus het CRM, verboden onderscheid op grond van ras gemaakt.